नदी कटानले विद्यालय र उपल्लो तातोपानी बजार उच्च जोखिममा