ब्रम्हचारी दामोदरानन्द कलेज मिर्चैयामा अर्को लुट ः रकम उठाएर हजम गरेर ९ लाख मिनहा दिएको हिसाब प्रस्तुत

[sharethis-inline-buttons]

ब्रम्हचारी दामोदरानन्द कलेज मिर्चैयामा करिब ९ लाख रकम अपचलन गरिएको घटना प्रकाशमा आएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ तथा गत विगतमा विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरुबाट असुल उपर गर्न बाँकी शुल्क वा अन्य रकम ८,९२,६३८।०० रुपैयाँ थियो । सो रकम उठाएर क्याम्पसका हर्ताकर्ताहरुले आपसमा बाँडचुड गरेका थिए । रकम हिनामिना गर्नका लागि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन २०७८ असार ३० गते क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेर उठाउन बाँकी रकम विद्यार्थी र कर्मचारीहरुलाई मिनहा गरिदिने निर्णय गरिएको थियो । समितिको बैठकको निर्णय नं. १ मै बाँकी बक्यौता रकम मिनहा गरी स्याहा श्रेष्तामा हिसाब मिलान गरिदिने उल्लेख छ ।

सुत्रहरुले जानकारी दिए अनुसार बाँकी बक्यौता रकम उठाएर व्यवस्थापन समिति तथा क्याम्पस प्रमुखले गोजीमा हालेको तर क्याम्पस व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराई उठति रकम मिनहा दिइएको देखाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको १ नं. बुँदा मा नै लेखा परीक्षकले उपरोक्त रकम मिनहा दिएको उल्लेख गरेका छन् । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ः

कलेज व्यवस्थापन समितिको २०७८।०३।३० गतेको नं. १ निर्णय अनुसार गत विगत आ.व. हरु देखिको विद्यार्थीहरुबाट उठन नसकी बाँकी रहेको मासिक शुल्क तथा अन्य शुल्कहरु रु ८२१८७५।०० गत विगतको शिक्षकहरुबाट रु ४१३९४।०० र रामपुकार साहबाट २९३६९ गरी जम्मा ८९२६३८।०० मिनहा गरी दिने भनि निर्णय गरे अनुसार उक्त रकमहरुलाई मिनहा खर्चमा देखाई सदर स्याहा गरेको भनिएको छ ।

 

कलेजको उठाउनु पर्ने बाँकी बक्यौता क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले मिनहा दिन मिल्दैन । बाँकी बक्यौता ढिलो चाँडो सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिलिनु पर्छ । क्याम्पसको बक्यौता रकम विद्यार्थीहरुबाट प्रमाण पत्र दिने बेलासम्म भए पनि असुल गरेकै हुनुपर्छ । नेपालको आर्थिक ऐन, नियम र क्याम्पसको विधानले पनि बाँकी बक्यौता रकम मिनहा गरी स्याहा स्रेष्ता मिलान गर्ने भनेको छैन । तर क्याम्पस प्रमुख सञ्जय साहले व्यवस्थापन समितिबाट गैर कानूनी निर्णय गराई क्याम्पसलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको देखिन्छ । यो तथ्य लेखा परीक्षकले कैफियत लेखेर औल्याएका छन् । सुत्रहरुले दाबी गरे अनुसार बाँकी बक्यौता रकम असुल गरेर अपचलन गरिएको र मिनहा दिने निर्णय गराएर खर्च देखाइएको छ ।

यस सम्बन्धमा क्याम्पस प्रमुख सञ्जय साहसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने हामीले कुनै रकम मिनहा दिएका छैनौ र मिनहा दिने निर्णय पनि भएको छैन । छात्रवृति वापत नियमानुसार विद्यार्थीहरुले पाएको रकम बाहेक अन्य रकम छुट र मिनहा गरिएको छैन । क्याम्पस प्रमुख साहले तथ्यलाई बङ्ग्याएर गुमराह गर्न खोजे पनि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले दसी प्रमाणको काम गरेको छ । लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृति दिइएको रकम अलग्गै उल्लेख छ । मिनहा दिइएको रकम छुट्टै स्थानमा उल्लेख छ ।


प्रकाशित : २०८१ जेष्ठ ६ आईतवार